jQuery mobile : רשימות (lists)

רשימות נפוצות למדי באפליקציות mobile.
נראה כיצד תומך בהן JQM.

רשימות בסיסיות

אפילו בשימוש בסיסי ב HTML (כלומר ללא שימוש ב JQM) מתקבלת תוצאה סבירה:

<ul>
      <li>Raymond Camden</li>
      <li>Scott Stroz</li>
      <li>Todd Sharp</li>
      <li>Dave Ferguson</li>
    </ul>

התוצאה:

Lists1

 

 

 

 

 

 

 

אולם ניתן להוסיף "סימון" של JQM (באמצעות תכונת data), ולקבל תוצאה משודרגת:

<ul data-role="listview">
      <li>Raymond Camden</li>
      <li>Scott Stroz</li>
      <li>Todd Sharp</li>
      <li>Dave Ferguson</li>
    </ul>

והתוצאה:

Lists2

 

 

 

 

 

 

 

רשימות עם קישורים

הוספת קישורים רגילים לרכיבי הרשימה מדגימה את היכולת של JQM לטפל ברשימות:

<ul data-role="listview">
<li><a href="ray.html">Raymond Camden</a></li>
<li><a href="scott.html">Scott Stroz</a></li>
<li><a href="todd.html">Todd Sharp</a></li>
<li><a href="dave.html">Dave Ferguson</a></li>
</ul>

התוצאה תיראה כך:

Lists3

 

 

 

 

 

 

JQM מזהה את הקישורים ומציג אותם באופן נפוץ באפליקציות mobile.
שינוי זה, למרות היותו שינוי גרפי בלבד, הופך את הרשימה לתפריט בסיסי.

 שינויי תצוגה "מגניבים"

ניתן ליצור שינויים קלים בהגדרות ולקבל שינויי תצוגה נאים.

רשימה מוכלת (inset list) היא רשימה שלא תופסת את כל רוחב הדף.
להלן דוגמא של רשימה מוכלת, ובה גם רכיבי הפרדה:

<ul data-role="listview" data-inset="true">
<li>Raymond Camden</li>
<li>Scott Stroz</li>
<li>Todd Sharp</li>
<li>Dave Ferguson</li>
</ul>

תיראה כך:

Lists4

 

 

 

 

 

 

 

 

ניתן לייצר מפרידים כאלה באופן אוטומטי:

<ul data-role="listview" data-inset="true" data-autodividers="true">
      <li>Apples</li>
      <li>Apricots</li>
      <li>Bananas</li>
      <li>Cherries</li>
      <li>Coconuts</li>
    </ul>

שייראו כך:

Lists5

 

 

 

 

 

 

 

 

רשימה עם תמונות thumbnail

לסיום נציג תמונות בתוך הרשימה:

<ul data-role="listview" data-inset="true">
      <li><a href="Jane.html"><img src="img/Jane.png">Jane</a></li>
      <li><a href="Tarazan.html"><img src="img/Tarazan.jpg"> Tarazan</a></li>
      <li><a href="Cheeta.html"><img src="img/Cheeta.jpg"> Cheeta</a></li>
    </ul>

ייראה כך:

Lists6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

קיימות אפשרויות נוספות להצגת רשימות אותן ניתן למצוא בתיעוד.

 


כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *