angularjs שיעור 9: AngularJS modules

פירוק של תוכנה למרכיבים היא משימה קשה. השתמשנו ב – controllers כדי לכתוב את הקוד  שמחבר בין ה template למודל הנתונים. האם controllers יהיו המקומות בהם נרצה לכתוב את שאר הקוד? מודולים ב  AngularJS מודולים מאפשרים לנו לפרק את הקוד אותו אנו כותבים לצרכים שונים. לפרק, אך גם לחבר: מודולים מאפשרים לנו … המשך קריאה

angularjs שיעור 8: watch$

(לקוח מתוך מדריך angularjs בעברית) כבר ראינו כי data binding מאפשר ל AngularJS לעקוב אחר ערכים במודל, ולהציג אותם ב view כאשר הם משתנים. לעיתים נדרש מעקב מורכב יותר: אנו רוצים לעקוב אחר מספר משתנים, ולבצע פעולה כאשר הם משתנים. בדוגמא הבאה אעקוב אחרי הסכום של שני ערכים, ואציג אותו … המשך קריאה

angularjs שיעור 7: להשתמש ב scope$

(לקוח מתוך מדריךangularjs בעברית) עפ"י מודל MVC, ה-view מציג נתונים השמורים במודל. angularjs בונה את ה view באמצעות template קשיח, מעין תבנית ליצירת view. נביט בדוגמא שכבר ראינו: בדוגמא הזו, קיים רכיב div ובו תכונתangularjs בשם ng-controller. רכיב ה div הזה הוא יחידת תצוגה אחת, מבט אחד. angularjs "מכיל" עליו controller יחיד … המשך קריאה

AngularJS שיעור 6: Dependency Injection

(לקוח מתוך מדריך AngularJS בעברית) Dependency Injection (הזרקת תלויות) הוא כלי חדשני יחסית, המאפשר בחירה (או הוספה, הזרקה וכו') של קוד בזמן ריצה, במקום בזמן הכנת התוכנית (זמן הקומפילציה בשפות כמו C, Java, או ++C). הרעיון: אם אכתוב שם של רכיב הניתן להזרקה כפרמטר של controller למשל, הרכיב ייוצר ( בפעם הראשונה), … המשך קריאה

AngularJS שיעור 5: Controllers

(דף זה מציג תיבת שיחה – alert box,בעת שהוא נטען. אנא סגור אותה וקרא הלאה). (לקוח מתוך מדריך AngularJS בעברית) ב – AngularJS מגדירים controller באמצעות פונקציית contstructor מאחר וה-controller הוא בעצם אובייקט. כאשר ה-controller מוצמד ל DOM באמצעות ng-controller (כמו בדוגמא שראינו בשיעור 3), AngulaJS ייצר אובייט controller באמצעות … המשך קריאה

AngularJS שיעור 4: Data Binding

(לקוח מתוך מדריך AngularJS בעברית) המונח data binding אינו ייחודי ל AngularJS. מדובר בקישור אוטומטי של אלמנטים של תצוגה (view), אל אלמטים של נתונים (model). כאשר המודל משתנה, התצוגה שלו (view) משתנה באופן אוטומטי, ולהיפך. קישור נתונים (data binding) חד כיווני במערכות אחרות קישור הנתונים מתבצע בכיוון אחד: ממודל הנתונים … המשך קריאה

AngularJS שיעור 3: AngularJS Templates

(לקוח מתוך מדריך AngularJS בעברית) להלן דוגמא מתוך המדריך של AngularJS: <div ng-app ng-init="qty=1;cost=2"> <b>Invoice:</b> <div> Quantity: <input type="number" min="0" ng-model="qty"> </div> <div> Costs: <input type="number" min="0" ng-model="cost"> </div> <div> <b>Total:</b> {{qty * cost | currency}} </div> </div> קטע קוד זה מציג HTML עם תכונות (attributes) נוספות של AngularJS. עקרונית, … המשך קריאה

AngularJS שיעור 2: model-view-controller או MVC

(לקוח מתוך מדריך AngularJS בעברית) MVC היא תבנית עיצוב (design pattern) די ישנה (נוצרה עבור שפת Smalltalk עוד בשנות ה-70). במילים אחרות, מדובר בשיטה שבה כותבים תוכניות שבהן חלקי ממשק אדם מכונה, כל שהתוכנה תהייה פשוטה יותר. ב NVC מפרידים בין: הנתונים של האפליקציה (model) הלוגיקה לביצוע (controller) התצוגה למשתמש … המשך קריאה