ייצוג של עץ בינארי כללי

הייצוג הבא מהווה בסיס למימוש של פעולות ותוכניות העוסקות בעצים בינאריים. הייצוג הוא כללי משום שלא מגדירים בדיוק מהו הטיפוס של התוכן, אלא משתמשים בפרמטרים כללים (generic parameters) כדי לייצג את הטיפוס. מי שיישתמש בייצוג של העץ, יציב במקום הפרמטר את הטיפוס שבו יבחר (למשל int  או string). מה ייצוג … המשך קריאה

עץ ביטוי בוליאני – בגרות 2015 במדעי המחשב – שאלה 1 (899205)

השאלה מבקשת לחשב ערך של עץ בוליאני, שבו בכל צומת (node) פנימית (כלומר שאיננה עלה) מוגדרת פעולה בוליאנית באמצעות string (כלומר הערך "AND" או הערך "OR"). בסעיף ב' אנחנו מתבקשים לכתוב פעולה שתקבל עץ בוליאני כזה, ותחזיר את ערכו, כלומר תחזיר טיפוס בוליאני אמיתי בשפה (bool בשפת C#, או boolean … המשך קריאה

המשמעות של this ב – C# ו – Java

להלן שאל, קוד (C# או Java)  מתוך בחינת בגרות במדעי המחשב לכיתה יא (מדעי המחשב א'): במחלקה "תכשיט" (Jewel) יש שתי תכונות: מחיר התכשיט – price מטיפוס שלם, ו – האם התכשיט מזהב, isGold, מטיפוס בוליאני. בעבור תכשיט מזהב ערך isGold הוא true, אחרת isGold הוא false. במחלקה Jewel שתי … המשך קריאה