CCNA

CCNA היא הסמכת בסיס של חברת סיסקו. רוב הלומדים פנו (ועדיין פונים) להסמכת CCNA, שמתמקדת בנתבים, מתגים ופרוטוקולי הניתוב סביב tcp/ip. לימודי CCNA נפוצים בישראל, אם כי פחות מאשר לפני מספר שנים. מספר מכללות מציעות אותם, במחיר "לא זול". אפשר (ולדעתי כדאי) ללמוד CCNA בלימוד עצמי, ולצורך כך אפשר ליצור … המשך קריאה