app inventor 2

app inventor 2 הוא כלי לייצירת אפליקציות ברשת המיועדות לandroid. התכנות של האפליקציות לא קשה ולא משתמש בשורות קוד אלא בציורים גרפיים. את הכלי ייצרו MIT ביחד עםGoogle. הנה כמה פקודות ב appinventor 2: ניתן לגרור את הצורות הצבעוניות, לחבר ולנתק אותן זו מזו, ולשנות חלקים מתוכן. בפוסטים הבאים נראה … המשך קריאה