מדריך AngularJS

מדריךAngularJS בעברית (כלומר מדריך אנגולר ..) (בבניה)
AngularJS-large

שיעור נושא פרטים
* AngularJS: מבוא ללמוד AngularJS: תכונות  ויכולות.
מה צריך לדעת לפני שמתחילים.
1 AngularJS שיעור 1: אפליקציות של דףאחד  הדוגמא הראשונה של AngularJS.
כיצד בנויות אפליקציות שבהן html נוצר, ואז ומתעדכן בצד הדפדפן (לקוח).
2 AngularJS שיעור 2:
model view controller או MVC
 כיצד מתפרקת אפליקציית MVC, ומה המשמעות של כל חלק
3 AngularJS שיעור 3:
AngularJS Templates
 html בסיסי ב AngularJS. כיצד משתמשים ב html כבסיס ליצירת ה – view של מודל MVC
4 AngularJS שיעור 4:
Data Binding
קישור נתונים חד וגם דו – כיווני:  מהמודל אל המבט (view) וחזרה
5 AngularJS שיעור 5:
Controllers
פונקציות Controller ב – AngularJS
6 AngularJS שיעור 6:
Dependency Injection
קשה להסביר, קל מאד להשתמש.איך דברים נוצרים בשבילי רק כי אמרתי שאני רוצה אותם כפרמטר.
7 AngularJS שיעור 7:
להשתמש ב scope$
הכל (כמעט) אודות scope$
8 angularjs שיעור 8: watch$ מנגנון ה – digest loop והשימוש ב watch$
9 angularjs שיעור 9: AngularJS modules מודולים: יצירה ושימוש